Bà Rịa - Vũng Tàu lấy ý kiến người dân về điều chỉnh quy định tách thửa

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 7.11, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh cho biết, đã đăng dự thảo quyết định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu...  trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và của Sở để lấy ý kiến của người dân.

Trước đó, Sở  Tài nguyên Môi trường đã tổ chức họp trực tiếp nghe các địa phương cùng Sở Tư pháp thảo luận về vấn đề cần sửa đổi, chỉnh sửa, bổ sung Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đồng thời tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với các đơn vị.

Việc lấy ý kiến của người dân nhằm bảo đảm tính khả thi của quyết định sau khi ban hành và bảo đảm quy trình về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các ý kiến đóng góp của người dân có thể gửi trực tiếp về Sở Tài nguyên Môi trường hoặc qua email: nhatquangstnmt@gmail.com để tổng hợp.

Theo Sở Tài nguyên Môi trường, quy định cũ sau khi ban hành và triển khai thực tế đã có một số vướng mắc, bất cập, dẫn đến nhiều trường hợp không thể thực hiện; gây khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa cho người sử dụng đất trong thời gian qua. Do vậy, tỉnh đã có chỉ đạo điều chỉnh, sửa đổi.  

Tại dự thảo sửa đổi, Sở Tài nguyên Môi trường đã đề nghị bãi bỏ điểm b, khoản 1, điều 3 quy định về điều kiện chung để tách thửa cho phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; và nội dung này chỉ đưa vào làm căn cứ quy định cho việc tách thửa đối với những khu vực đã có đầy đủ quy hoạch (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...).

Ngoài ra, dự thảo mới cũng hợp nhất quy định tại điểm c, d, khoản 2, điều 3 và sửa thành “Đối với thửa đất thuộc phường, thị trấn, xã: thực hiện tách thửa theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng”.

Sửa bổ sung điểm đ, khoản 6, điều 5 về các trường hợp không được tách thửa, hợp thửa do Quyết định 15 chưa quy định. Sau khi sửa đổi, bổ sung sẽ là “Hợp thửa đất tại khu vực đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 phân lô chi tiết”.

Dự kiến quyết định mới sẽ được ban hành trong tháng 12.2022 và có hiệu lực từ tháng 1.2023 thay thế cho quyết định cũ.

Theo báo laodong.vn


(*) Xem thêm

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng